Intrebare rezolvata

avatar

Unde gasesc contracte, tipizate pentru o agentie imobiliara?

Buna ziua! Intentionez ca luna urmatoare sa deschid o agentie imobiliara insa am cateva nedumeriri:

1. Unde gasesc contracte tipizate (intermediere, exclusivitate)?
2. Este necesara casa de marcat?
3. Daca vanzatorul si cumparatorul au batut palma asupra unei proprietati, eu ce act semnez la incasarea comisionului?
4. Ce documente ar trebui sa pastrez in registru in cazul in care vine un control?
5. Credeti ca e bine ca firma sa fie platitoare de tva?

A intrebat Florin Florin

Raspunsul ales

avatar

Ana Roxana Rusu a raspuns pe 26.07.2018, 13:38

Bună ziua,

Referitor la întrebările dumneavoastră:
1) nu există un tipizat pentru contractul de intermediere sau pentru cel de exclusivitate. Fiecare agenție fie adaptează un model dintr-o culegere de acte juridice sau unul găsit pe net nevoilor agenției, fie externalizează serviciul juridic. Vă pot ajuta cu ce aveți nevoie dacă trimiteți o solicitare pe adresa de office a firmei.

2) DA. * Înregistrarea prin casa de marcat include încasările, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație. *Substitute de numerar sunt bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea. *Livrările de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație vor include nu numai activități desfășurate cu caracter permanent, ci şi pe cele sezoniere. * Nu intră aici livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege ”actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu”.

Trebuie menționat încă de la început că, în cazul în care clienții sunt persoane fizice, utilizarea casei de marcat fiscale este obligatorie, conform prevederilor art. 1 alin. (1) OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Societatea nu poate obliga toți clienții să platească prin bancă, iar activitatea desfășurată de agenție nu se înscrie la activitățile exceptate prevăzute la art. 2 din OUG 28/1999 cu modificările și completările ulterioare.
Așadar, conform art. 2 din OUG 28/1999 se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
"a) comerțul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producătorii agricoli individuali deținători de autorizație în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a caror contravaloare se încasează prin automate, precum și activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentație publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
c) Abrogat;
d) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
f) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tiparite conform legii, bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
g) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții, precum și cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
h) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
i) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
j) Abrogat.
k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
l) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;
r) Abrogat.
s) Abrogat."


3) Dacă s-a parafat înțelegerea între cei doi - dumneavoastră în baza contractului de intermediere sau de exclusivitate semnat anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare emiteți factura fiscală care va fi plătită prin bancă dacă depășește valoarea de 5000 lei și cu bon fiscal dacă valoarea este mai mică.

4) Toate (contracte de intermediere / exclusivitate, fișa de prezentare a proprietăților, bonurile de combustibil – cu foi de parcurs pentru a se deduce integral cheltuiala, facturile fiscale emise, bonurile fiscale, etc.).

5) O societate, la înființare, este neplătitoare de TVA, beneficiind de regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Codul Fiscal, care spune că o persoană impozabilă a cărei cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de 300.000 lei poate aplica scutirea de taxă.
Este important de precizat faptul că plafonul de 300.000 lei nu se aplică proporțional cu lunile în care entitatea a funcționat efectiv. De exemplu, o societate înființată în ianuarie va aplica același plafon cu o societate înființată în decembrie și anume, tot suma de 300.000 lei.
Persoana impozabilă care îndeplinește condițiile de mai sus  pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.
Atenție! în urma publicării Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018 și care a intrat în vigoare pe data de 27 martie 2018, lege ce prevede noi reglementări în materie de înregistrare în scopuri de TVA, printre care modificarea plafonului de înregistrare în scopuri de TVA de la 220.000 la 300.000 lei, următoarele reguli tranzitorii sunt aplicabile:
– o societate care a fost înființată înainte de 31 decembrie 2017 va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA dacă depășește plafonul de 220.000 lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 1 aprilie 2018 (perioada de referință). în cazul în care plafonul de 220.000 lei nu este depășit pe durata acestei perioade de referință, atunci societatea respectivă va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA dacă va depăși pragul de 300.000 lei până pe data de 31 decembrie 2018. Regula de mai sus se aplică și în cazul societăților înființate în perioada de referință.
– o societate înființată după data de 1 aprilie 2018 va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA dacă va depăși plafonul de 300.000 lei de la data înființării și până pe 31 decembrie 2018.
În momentul depășirii pragului de venituri de 300.000 lei într-un an fiscal, societatea are obligația să se înregistreze ca plătitor de TVA în termen de zece zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depăsit acest plafon. Înregistrarea se face prin depunerea declarației 010. De exemplu, dacă am depășit plafonul pe 11 noiembrie, până pe 10 decembrie trebuie să depun declarația 010 împreună cu balanța din care să reiasă depășirea plafonului și data când acest lucru s-a întâmplat.
Dosarul de înregistrare mai trebuie să conțina și: documentele de identitate ale administratorilor și asociatilor, copie după certificatul de înregistrare la ONRC, declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă societatea desfășoara sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, o copie după contractul de prestări servicii contabile (prima și ultima pagina), iar dacă documentele sunt depuse prin împuternicit, o împuternicire și o copie după buletinul împuternicitului.
Nedepunerea în termen a formularului 010 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru societățile din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte firme și persoanele fizice.
Dacă persoana care depășește plafonul nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente procedează după cum urmează:
a) stabilesc obligații privind taxa de plată, constând în diferența dintre taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze și taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibilă, precum și accesoriile aferente sau după caz;
b) determină suma negativă a taxei, respectiv diferența dintre taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, și taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri TVA , dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa colectată.
Înregistrarea în scopuri de TVA se va efectua cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.
De exemplu, dacă depășirea de plafon a fost realizată în 11 noiembrie 2017, entitatea depune 010 până în 10 decembrie 2017 iar înregistrarea în scop de TVA se face începând cu 1 ianuarie 2018.
Până la data emiterii CIF-ului, care va avea înscris pe el data la care deveniți plătitor de TVA, toate facturile se vor emite fără TVA, chiar dacă plafonul de 300.000 lei/an a fost depășit.
Începând cu data la care firma s-a înregistrat ca plătitoare de TVA (data înscrisă pe CIF), are obligația să emită toate facturile cu TVA. Astfel va începe să colecteze TVA-ul din facturile emise și va deduce TVA-ul din facturile primite de la furnizori. Aceste operații vor fi evidențiate în jurnalele de cumpărări și vânzări.
Începând cu luna în care devine plătitoare de TVA, firma are obligația să depună și următoarele declarații:
o *300 Decont de taxă pe valoarea adaugată
o *394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
o *390 Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (se depune doar pentru lunile în care există tranzactii intracomunitare)Ana Roxana RUSU
Managing partner, Romania
Fax:              + (40) 31. 817.03.89
Mobil Link:  + (40)  740.649.279
                     + (40)  740.260.633
Mailto: roxana@karan.ro
http://my-karan.simplesite.com
https://consiliereantreprenoriala.blogspot.ro

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Cristian Nicolescu a raspuns pe 2.08.2018, 09:58

Buna ziua,

Cel mai simplu mod in care le puteti procura este sa contactati 2-3 agentii imobiliare din zona de actiune a viitoarei dumneavoastra agentie imobiliara.

In felul acesta studiati si piata concurentiala, obtineti si contractele, aflati cum lucreaza concurentii.

2. Casa de marcat este necesara. ( doar in cazul in care se fac platile prin banca nu este necesara.... dar destul de greu ca toti clientii sa plateasca doar prin banca... )

5. in cazul in care intentia dumneavoastra este sa va dezvoltati ( constructii imobile, autoturisme pentru agenti...etc), este cea mai buna varianta sa fiti platitori de TVA.

Mult succes.

In cazul in care va pot ajuta pe partea de promovare( Imagine, logo, web site...promovare internet), va stau la dispozitie.

Cu stima,

Cristian Nicolescu.

Sursa: http://www.gargarita-market.ro

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello