Intrebare rezolvata

avatar

Pentru infiintarea unui PFA, am nevoie de diploma pentru realizare articolelor handmade din piele ?

Buna ziua,
Am studii minime, fara  calificare...
As dori  infiintez un PFA pentru a putea desfasura activitatea in mod legal. Realizez artizanal articole din piele ( mica, marochinarie) pe care le vand pe un site extern cu articole 'handmade" .
Ma puteti ajuta cu un sfat?

Multumesc.

A intrebat Tarca Mihai

Raspunsul ales

avatar

Lucian Stoleru a raspuns pe 26.04.2015, 10:16

Mai intai trebuie a mergeti la registrul comertului pentru a infiinta societatea.Acolo veti afla toate amanuntele necesare cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indepliniti,inclusiv aspectele contabile aferenta unei asemenea activitati. Cat despre calificare,nu vi se cere nimic pentru ca v-ati calificat la locul de munca.Important este ca produsele sa fie de calitate si sa se vanda.Succces!

Sursa: RESEARCH AND ENGINEERING CENTRE

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Dumitru Istratie a raspuns pe 26.04.2015, 14:26

CAND DAM CU PRESUPUSUL ESTE RAU DE TOT! Mai ales ca cei ce vin sa se informeze doresc , majoritatea dintre ei, raspunsuri ajutatoare, corecte, etc. Trebuie sa va spun tuturor celor care cititi ca pt. a face: PFA, II. IF este necesar sa aveti certificate de absolvire a unui curs de perfectionare sau certificat de calificare (acestea sunt in functie de orele de studiu efectuate printr - o asociaie, institutie publica, societate comerciala, fundatie, etc). Toate au la baza OUG nr. 44... La Registrul comertului trebuie sa depuneti> Copie CI, Copie sediul social si de lucru, Contract de comodat intre detinatorul de spatiu si reprezentantul , titularul PFA, II, IF. Certificatul de calificare, ucenicie sau.... mai este o singura posibilitate: In cazul ca ati executat marochinarie, ati vandut, faceti o Cerere la Primarie prin care detailati un memoriu cu Dovezi - spatiu de lucru, fotografii cu uneltele folosite (suveici, potricale, razboi de tesut, vartelnita, poansor, etc), materiale achizitionate in timp- bonuri,  facturi, mandate postale, extras de cont  (pe ani) cu existenta de valori certe (bani) ca ati desfasurat aceasta activitate. In urma acestei solicitari PRIMARUL poate da un ATESTAT ca detineti COMPETENTE in domeniul specificat de dumneavoastra.  Incercati, este posibil sa va deschideti un PFA si printr - o simpla ADEVERINTA de la primarie, la cate legi si oameni sunt ....dosarul este studiat de un om cu competente juridice!

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz


avatar

Activ Sorf Consulting a raspuns pe 12.05.2015, 16:40

DA AVETI NEVOIE de documente  care atestă experienţa profesională:certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);


Este obligatoriu că PFA  să aibă un sediu profesional asupra căruia să deţină un drept de folosinţă şi să declare, pe propria răspundere, că îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii.

Etape necesare
1.Solicitantul trebuie să verifice disponibilitatea denumirii sub care va funcţiona ca PFA. prin urmtoarele documente ce se depun la ghişeul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) sau se pot transmite prin poştă ori în format electronic, caz în care este nevoie de semnătură electronică extinsă.
a) o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă,
b) fotocopie a actului de identitate
c) dovada că aţi achitat taxa de registru, în valoare de 10 lei.

2Alegerea domeniului principal şi a domeniilor secundare de activitate şi identificare codurilor CAEN care corespund acestora.3.Identificarea spaţiului pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare), iar în cazul în care sediul profesional este într-un bloc de locuinţe, trebuie să obţineţi acordul asociaţiei de proprietari şi al vecinilor.
Odată îndeplinite toate aceste formalităţi, solicitantul va întocmi un dosar pe care îl va depune la ghişeul ORC în raza căruia persoană fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional. Acesta va fi un dosar cu şina şi va conţine, potrivit datelor ONRC, următoarele documente:
1. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii şi anexă nr. 1 referitor la înregistrarea fiscală, ambele în original;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătura al persoanei fizice autorizate (original);
7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal);
8. Declaratia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original) – model 1 său model 2.
9. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţă spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
- declaraţia privind patrimoniul de afectatiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);
- documentele care atestă pregătirea profesională : diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,   (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională:certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor de registru. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal sau ordin de plată.

Sursa: http://floresor.blogspot.ro/2011/04/despre-pfa.html

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz


 

avatar

Müller Michael a raspuns pe 26.04.2015, 13:07

nu,nu aveti nevoie de diploma,handmade este o calitate in urma careia trebuie sa prezentati produse proprii , este o indeletnicire,produsele sint acceptate si cumparate sint sau nu sint placute!

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz


avatar

Bucalae Ioan a raspuns pe 28.04.2015, 19:46

Oare e asa de greu sa mergeti pana la Registru Comertului? Acolo primiti toate informatile necesare, direct de la sursa.

Voteaza:   1 1 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello