Intrebare deschisa

avatar

Pentru accesarea masurii 112 ce trebuie sa detin? Se mai face masura 141?

Pentru accesarea masurii 112 ce trebuie sa detin? Se mai face masura 141?

A intrebat Holbia Ionut

Raporteaza abuz Raspunde la intrebare

Raspunsuri

avatar

Maria Judea a raspuns pe 16.03.2014, 08:25

Buna ziua
Va voi da mai jos cateva detalii cu privire la submasura - Instalarea tânărului fermier:

Instalarea reprezintă înregistrarea pentru prima dată cu o exploatație de dimensiune între 15.000 Euro și 50.000 Euro - valoare Producţie Standard, conform prevederilor legale (ex: în baza de date APIA prin LPIS și/sau sistemul de identificare al animalelor din cadrul ANSVSA)
Tipul de sprijin:
Sprijinul prin această măsura se acordă pentru instalarea tinerilor ca șefi de exploatație şi demararea unei activităţi agricole.
Sprijinul va fi acordat sub formă de primă (forfetară), pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Evitarea dublei finantari
Primul pilon al PAC (asigură finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă) se ocupă de plăţile directe şi intervenţiile de piaţă si completează Pilonul II care vizează finanţarea acţiunilor de dezvoltarea rurală. Criteriile şi regulile administrative au în vedere ca activităţile care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite ca investiţii prin alte instrumente.
Fiecare proiect de investiţii realizat în cadrul PNDR, 2014-2020 şi va fi verificat înaintea aprobării sale pentru evitarea dublei finanţări.

Beneficiarii:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă tinerilor fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Cheltuieli eligibile:
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in cadrul legislativ national. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Condiții de eligibilitate:
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard);
 Solicitantul deține sau dobândeaște compețențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
 Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor
Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 Solicitantul are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
 Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevazute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
 Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea
performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
 Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.
Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:
 Principiul preluării integrale a exploatației;
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 Principiul domeniilor prioritare;
 Principiul proprietății asupra exploatației;
Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea acestora in conformitate cu prioritatile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Sume și rate de sprijin aplicabile:
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 60.000 Euro
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
- 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
- 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.
Maria Judea

Voteaza:   1 2 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello