Intrebare rezolvata

avatar

Doresc sa infiintez o firma de catering. Ce acte sunt necesare?

Buna ziua!

Sunt masteranda,anul 1 si doresc sa infiintez o firma de catering(mentionez ca am sub 30 de ani,si urmez cursurile unei facultati cu profil economic,forma zi-buget) Sediul il detin(este pe numele parintilor mei,care de altfel sunt si bucatari calificati).

As dori sa va intreb la cine trebuie sa apelez pentru a obtine informatiile necesare cu privire la actele necesare derularii afacerii,ce beneficii pot obtine ca si student si care este spatiul minim necesar pentru o asemenea afacere?Din documentatia facuta pe internet,este nevoie de o masina speciala pentru livrarea preparatelor.Ma puteti directiona catre un site unde pot afla mai multe informatii ?

Va multumesc mult si va urez o zi buna!

A intrebat Ana-maria Matei

Raspunsul ales

avatar

Claudiu Tanase a raspuns pe 10.09.2013, 16:12

Un SRL D
In functie de comenzile pe care le aveti va faceti si apatiul - puteti incepe cu orice spatiu in care incap cele necesare pt gatit, depozitare (frigidere, rafturi, dulapuri), etc
Daca dati cautare pe google, de exemplu - afacerea caterig - gasiti sute de sfaturi, idei, etc
Mai intai totusi vedeti cu ce clienti puteti incepe, ca daca deschideti firma si pe urma ii cautati.....

succes
http://www.taclus.ro

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Salt Star a raspuns pe 7.09.2013, 19:03

buna ziua
pentru un comision de 500 ron mergeti la un avocat specializat in infiintari societati si va face tot ce trebuie ,nu mai pierdeti timpul pe la cozi etc si in zece zile maxim aveti firma

Voteaza:   0 1 Raporteaza abuz


avatar

Sorin Stoian a raspuns pe 7.09.2013, 09:28

Buna ziua!
Puteti sa infintati un SRL-D, pentru a beneficia de cateva facilitati dedicate tinerilor intreprinzatori. Pot enumera aici: scutirea de la plata contributiilor pentru angajator, pentru 4 angajati, timp de 3 ani de zile, facilitarea obtineri unui credit si posibilitatea obtinerii pana la 10000 de euro pentru finantarea afacerii. Actele sunt cele uzuale: CIF-ul srl-dului, autorizatie haccp, autorizatie de la sanepid, primarie, pompieri.
Pentru consultanta completa in obtinerea acestor finantari nerambursabile, contactati-ne.
O zi frumoasa!
Cons. Stoian Sorin
Tel. 0767.171.668
E-mail. office@addsor.ro

Sursa: http://www.addsor.ro

Voteaza:   0 2 Raporteaza abuz


 

avatar

Elena Sofronie a raspuns pe 7.09.2013, 20:31

Cabinet Individual de Avocat Cristian-Alin Gadea
                             Decizia Baroului Bucuresti din 10.11.2009
                                                  Tel: 0734.329.315
                      Mail: cabinetavocat_cristianalingadea@yahoo.com
                         Web: www.cabinetavocatcristianalingadea.com

Motto: intelepciune, forta, frumusete, adevar, dreptate, lumina spirituala.    
Respect. Incredere. Confidentialitate. Promptitudine. Profesionalism. Rezultate.


Cabinetul Individual de Avocat Cristian-Alin Gadea isi desfasoara activitatea in cadrul Baroului Bucuresti, in baza legii nr. 51/1995 si a statutului profesiei de avocat, fiind specializat in consultanta, asistenta si reprezentarea persoanelor fizice si juridice in fata instantelor judecatoresti.
Avem o experienta de peste 15 ani in domeniul juridic.

In cazul societatilor comerciale, un contract de asistenta juridica permanenta incheiat cu Cabinetul nostru de Avocatura va asigura stabilitate si siguranta, consiliere permanenta la preturi minime, fara a mai apela la angajarea unui jurist cu carte de munca si pregatire unilaterala.  

Pentru infiintare sunt necesare doar 2-3 intalniri cu unul din avocati/asistenti/delegati:
- prima intalnire pentru consultanta in vederea infiintarii firmei si predarea actelor necesare de catre client;
- a doua intalnire la care veti primi actele care atesta constituirea firmei dvs.


                         Urmareste zilnic promotiile (reducerile) noastre!
                 Valabila de la data de 05.09.2013, pina la data de 04.10.2013.
                                 Grabeste-te !!! Inscrierile au inceput!

Contract de asistenta juridica
                  
Consultanta, intocmire dosar, depunere dosar infiintare SRL-D, pentru un pret de 200 lei, in loc de 500 lei.

OUG 6/2011 – infiintare SRL-D, fara plata taxelor de infiintare (500 lei)
  Ce  trebuie sa aveti:
- capital social minim 200 lei + taxa timbru 4 lei,
- copie buletin
- copie contract sediu,
- acordul lor
- adv. de la facultate


Vrei sa-ti deschizi propria afacere? Ai varsta de pana la 35 de ani? Vrei sa fii asociat unic, sau ai cel mult 4 intreprinzatori debutanti asociati?

Vrei sa beneficiezi de facilitati (scutire taxa de inregistrare firma la Reg. Comertului), atunci cand infiintezi SRL-D?

Vrei sa beneficiezi de Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri (accesarea surselor de finantare), atunci cand infiintezi SRL-D?

Finantarea programului pentru acordarea, prin Agentie, de alocatii financiare nerambursabile, denumite in continuare A.F.N., pentru cel putin 1.100 de microintreprinderi „S.R.L. — D.” se asigura din bugetul aprobat anual M.E.C.M.A.Extras din Ghid tineri

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S.R.L. – D.
a) acordarea de către Ministerul Economiei a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro  echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei;
b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

Extras OUG 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Art. 2. — (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are capacitate juridică deplină de exercițiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată în registrul comerțului;
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;
c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;
d) completează o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății.
(2) Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată în registrul comerțului condiția referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră
îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităților.

Art. 3. — (1) Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) este societate cu răspundere limitată care funcționează pe durată nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale
prezentei ordonanțe de urgență;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;
c) este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanți asociați.

Condițiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociați, astfel cum se prevede la art. 2;
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societății următoarele:
intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și
psihotrope, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
(2) Calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se obține la data înmatriculării în registrul comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.
(3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi aparținând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoțită de sintagma scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată — debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”.

Art. 4. — În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant are și următoarele obligații specifice:
a) să notifice în scris cu privire la înființare oficiul territorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în
vederea luării în evidență;
b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților prevăzute la art. 5 lit. a) și/sau
b) și/sau c) până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant;
c) să reinvestească anual cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
d) să depună la A.I.P.P.I.M.M. situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum si un raport semestrial de progres.

Art. 5. — Microîntreprinderea apartinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităti:
a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii — S.A. — I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevăzute în normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului
solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează câstigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteste contributia individuală de asigurări sociale.

Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăsesc cuantumul câstigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru înregistrarea microîntreprinderii;
e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competentă îsi are sediul social.

Tratam cu seriozitate fiecare client.

SUNATI CU INCREDERE!

Sursa: www.cabinetavocatcristianalingadea.com

Voteaza:   0 2 Raporteaza abuz


avatar

DML - Cabinet Individual Expert Contabil Contabil a raspuns pe 9.09.2013, 10:08

mergi la ONRC si o sa aflii toate inormatiile necesare.

Sursa: http://www.gorjportal.ro/

Voteaza:   0 2 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello