Intrebare rezolvata

avatar

Ce acte imi trebuie si cam cat ma costa o asociatie familiala ?

Vreau sa incep o afacere cu haine.

A intrebat Conac Roxana

Raspunsul ales

avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 7.11.2009, 19:26

va recomand inteprindere individuala costurile sunt de maxim 650 lei.sanatate!

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Constantin Grigoras a raspuns pe 7.11.2009, 14:47

Buna ziua,
Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor familiale:
1. Cererea de inregistrare (original);
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale (original);
7. Declaratia-tip pe propria raspundere a reprezentantului care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2, dupa caz);
8. Acordul de constituire incheiat de membrii familiei (original);
9. Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata);
10. Daca este cazul:
- precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale (declaratie, etc.);
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (acordul de constituire sau actul aditional la acesta);
- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
11. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Pagina
http://www.registrulcomertului.ro/formulare/cerere_inregistrare_pj_web...
pe care se completeaza cererea de inregistrare are si o functie de calcul a costurilor de inregistrare .
Pentru ca functia de calcul a formularului sa fie activata, este necesar in mod obligatoriu selectarea casetei "inregistrare in registrul comertului"
Prin autorizarea functionarii, in sensul legii 359 din 2004, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.
Solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul
- sanitar,
- sanitar-veterinar,
- protectiei mediului si
- protectiei muncii,
pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Procedura de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului (ORC) de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar.

Una din atributiile ORC este :
d) transmit autoritatilor publice competente
- declaratiile-tip prevazute la art. 15, in copie, si, pe cale electronica,
- datele de identificare ale persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului;

Autoritatile publice competente sunt:
- directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;
- autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
- inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei..
In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare ,
notifica acest fapt solicitantului,
la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.
Numai Bine !

Sursa: CISA Consulting; http://www.cisa.info.ro ; ofice@cisa.info.ro ; 0744870210

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz


avatar

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello