Intrebare rezolvata

avatar

Se poate face angajare prin conventie civila ?

Care este legea prin care se permite angajarea prin conventie civila ?

A intrebat Ionel Apostu

Raspunsul ales

avatar

Constantin Grigoras a raspuns pe 18.07.2009, 01:51

Este o tema foarte disputata .... si inca nu exista un punct de vedere unitar; va prezint ambele abordari:

I /
Veniturile obtinute de o persoana fizica ca urmare a activitatii desfasurate in baza unei conventii civile reprezinta venituri din activitati independente in acceptiunea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Platitorii de venituri din activitati independente desfasurate in baza unor conventii civile

Conform prevederilor art.52 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii veniturilor obtinute de contribuabili din activitatea desfasurata in baza unor conventii civile au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit retinut la sursa, reprezentand plati anticipate.

Impozitul ce trebuie retinut se stabileste aplicand cota de impunere de 10% la venitul brut si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, conform prevederilor art. 93, din legea mai sus mentionata.

Beneficiarii de venituri din activitati independente desfasurate in baza unor conventii civile

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala. Aceasta se depune in termen de 30 de zile de la data data inceperii activitatii sau data obtinerii primului venit, conform art.72 alin 6) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, acesti contribuabili au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului conform prevederilor art.83 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Codul civil roman adoptat in 1864 la art. 1413 a reglementat in cadrul contractului de locatiune "prestatia lucrarilor, locatiunea muncii si a serviciului".
Prin aparitia Legii muncii din 1929 promulgata prin Decretul 990 publicat in M. Of 74/ 5 aprilie 1929 reglementarile din codul civil legate de locatiunea muncii si a serviciilor au fost abrogate.

Legea nr. 130 /1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca a prevazut la art 2 posibilitatea prestarii muncii in cadrul unei conventii civile de prestari servicii.

Prin O.U.G 23/2003 (publicata in M.O. nr.259 din 14 aprilie 2003) art.2 din Legea nr.130/1999 au fost abrogate, deci posibilitatea prestarii muncii in conditiile contractului de prestari servicii a disparut.

Se recunoste in doctrina actuala posibilitatea incheierii unui contract de prestari servicii doar in cazuri exceptionale, si anume pentru persoane sub 15 ani (nu au capacitate legala pentru contractul de munca) si pentru activitati cu caracter de discontinuitate, punctual, care presupun caracter nesubordonat al muncii.

Reglementarea trebuie privita si in lumina legislatiei comerciale.

Potrivit art. 7 C. com. “Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita”.

In consecinta o persoana fizica care presteaza servicii pentru un tert cu caracter de regularitate este un comerciant.

Prin urmare aceste persoane ar trebui sa se supuna regimului autorizarii conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului 44/2008. Art.1 din aceasta ordonanta prevede ca inclusiv meseriile si ocupatiile, chiar daca nu sunt descrise ca fapte de comert, sunt supuse autorizarii.


II/
Conventiile civile - aspecte utile teoretice si practice
Sursa / Autor: drd. Ana Cioriciu Stefanescu in avocat.ro

Exista mai multe acte normative speciale care prevad expres prestarea muncii in baza conventiilor civile, denumite si contracte de colaborare.
1. Posibilitatea legala expresa de prestare a muncii pe baza de conventii civile

Exista mai multe acte normative speciale care prevad expres prestarea muncii in baza conventiilor civile, denumite si „contracte de colaborare”1.
Acestea au in vedere persoanele autorizate, „potrivit legii” sa desfasoare o activitate independenta2:
a) „comerciantii” - care dobandesc autorizarea in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale3,
b) „necomerciantii” - care sunt autorizati de diferite ministere pentru a desfasura activitati reglementate de legi speciale, activitati ce intra in categoria faptelor de natura civila, gen in raport cu faptele de comert si care sunt cunoscute sub denumirea de meserii sau profesii cu drept de libera practica – cele desfasurate de medici, stomatologi, avocati, consilieri juridici, notari, arhitecti etc.

2. Alte cazuri in care munca se poate presta pe baza de conventii civile - nereglementate expres

Plecand de la art. 1470 din Codul civil4 potrivit caruia situatia in care persoanele se obliga a pune lucrarile lor in serviciul reprezinta o locatiune de lucrari, exista inca discutii cu privire la posibilitatea incheierii conventiilor civile in situatiile nereglementate expres.
Problema este inca de actualitate si a fost, solutionata doctrinar5 astfel: “chiar daca dispozitiile Legii nr. 130/1999 privind unele masuri pentru protectia persoanelor incadrate in munca6 care reglementau conventiile civile de prestari servicii, au fost abrogate, iar art. 101 din Codul muncii7 a fost modificat, in sensul ca nu se mai prevede o durata minima a contractelor cu timp partial, exista inca unele situatii in care aceste contracte (conventii) reprezinta singurul act juridic ce permite exercitarea unor activitati profesionale.”
Astfel de contracte (conventii) civile pot fi incheiate conform normelor dreptului comun numai pentru activitati8:
• ce au un caracter ocazional (de circumstanta);
• exclud subordonarea prestatorului muncii fata de beneficiarul acesteia;
• se realizeaza uno ictu (dintr-o data).

Existenta oricarui element din cele mentionate ne arata ca suntem in afara unui raport de munca, deci ca se poate incheia o conventie civila.

Aceste criterii trebuie sa ne ghideze pentru a afla daca putem sau nu fi in prezenta legala a unor conventii civile.

3. Precizari utile
Daca a fot incheiata o conventie civila pentru a se ocoli incheierea unui contract de munca, persoana interesata poate solicita instantei obligarea incheierii retroactiva a unui contract de munca pentru perioada vizata – cu toate consecintele ce decurg de aici9.

Atragem atentia ca in cazul conventiilor civile incheiate cu respectarea criteriilor mentionate nu mai au relevanta urmatoarele:
a) durata prestatiei;
b) faptul ca activitatea prestata este aceeasi cu activitatea de baza a angajatorului, reprezentand cel putin jumatate din norma intreaga de munca;
c) faptul ca activitatea se presteaza in urma deciziei angajatorului de a externaliza o activitate in urma fractionarii volumului de munca corespunzator unui post cu norma intreaga.

Aceste aspecte aveau relevanta inainte de abrogarea dispozitiilor care reglementau conventiile civile de prestari servicii din
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri pentru protectia persoanelor incadrate in munca. [A se vedea in acest sens pct. 26-28 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii, aprobata prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 747/199910].

Sursa: CISA Consulting Bacau; http://www.cisa.info.ro ; e-mail:office@cisa.info.ro

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 18.07.2009, 19:32

nu exista angajare cu conventie civila, conventia civila se incheie intre o persoana juridica si o persoana fizica pentru activitati ocazionale si atentie: nu permanente.
de ex.un electrician persoana fizica (daca nu are autorizatie de PFA) vine si repara ocazional un fir ars il platesc dar nu mai am tangeta cu el, nu l mai rechem si in luna urmatoare, urmatoare, e ocazional.Sau persoane  fizice care sa mi stranga zapada din fata blocului-ocazional.
codul muncii prevede numarul de ore in functie de natura activitati necesar.
atentie !

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello