Intrebare rezolvata

avatar

Autorizatie de distributie pentru produse accizabile la cod CAEN 4617?

Tocmai am infiintat o firma de distributie si as dorii sa aflu daca am nevoie de autorizatie pentru produse accizabile(alcool si tutun), deoarece as dori sa distribui si bauturi alcoolice pe care le cumpar de la producatori autorizati.

Daca raspunsul e afirmativ imi puteti spune si ce demersuri trebuie sa urmez?

A intrebat Mihuti Paul

Raspunsul ales

avatar

Mihai Danaila a raspuns pe 3.04.2009, 21:49

Poate va este de folos OG nr. 27/2000 privind regimul supuse accizelor.
Cred ca in cazul dvs e vorba de  art. 34.
(1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool brut, alcool etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
   a) Ministerul Finantelor, in cazul alcoolului brut si al alcoolului etilic rafinat;
   b) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei.
   (2) Autorizatia se emite cu percepere de taxe si este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor prevazute la alin. (1), in cazul in care prezenta ordonanta nu prevede altfel.
   (3) Pentru comercializarea - in calitate de agent economic producator intern sau importator - a produselor prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1 autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare eliberarii autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de comercializare, eliberata anterior.
   (4) Autorizatia se emite in baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 22 si a urmatoarelor documente in copii certificate de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic:
   a) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si dovada inscrierii in obiectul de activitate a comercializarii de produse de natura celor supuse autorizarii;
   b) certificatul de inregistrare fiscala;
   c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fata de bugetul de stat. Nu se considera obligatii fiscale fata de bugetul de stat, in intelesul acestei prevederi:
   -sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor inlesniri la plata acestora;
   -sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate in diferite stadii de contestare sau in judecata;
   -sumele care fac obiectul hotararilor de suspendare a executarii, date de instantele judecatoresti;
   d) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va fi insotita de documentele care atesta proprietatea sau detinerea sub alta forma legala a spatiilor declarate;
   e) licenta de fabricatie emisa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul agentilor economici producatori interni care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din productia proprie, insotita, in cazul agentilor economici producatori de alcool, de copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de masurare a productiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legala. Aceste certificate vor purta viza supraveghetorului fiscal;
   f) contractele de import incheiate cu partenerii externi, in cazul agentilor economici importatori care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din operatiuni proprii de import;
   g) contractele de vanzare-cumparare incheiate intre agentii economici producatori interni sau importatori de alcool si agentii economici producatori interni de bauturi alcoolice obtinute exclusiv din alcool;
   h) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in patrimoniu a capacitatilor de productie proprii, in cazul producatorilor interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale;
   i) scrisoarea de garantie bancara in favoarea Ministerului Finantelor, cu valabilitate de 1 an, in cazul agentilor economici producatori interni si importatori de produse prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1. Valoarea scrisorii de garantie este stabilita in suma fixa si este mentionata in anexa nr. 23;
   j) licenta pentru atestarea dreptului de marcare, in cazul agentilor economici producatori interni si importatori de produse supuse marcarii.
   (5) Autorizatia se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
   (6) Daca un agent economic poseda o autorizatie de comercializare pentru anumite produse si solicita autorizarea comercializarii si pentru alte produse din cadrul aceleiasi grupe de produse, termenul de completare corespunzatoare a autorizatiilor este de maximum 10 zile de la data solicitarii. Completarea autorizatiei se face de catre organul fiscal care are competenta de eliberare a autorizatiilor, in baza unei cereri depuse in acest sens de catre agentul economic, la care se ataseaza dovada achitarii taxelor de autorizare aferente noilor produse.
   (7) Pentru agentii economici nou-infiintati sau pentru agentii economici care isi completeaza obiectul de activitate, pe linia comercializarii de produse, cu alte grupe de produse prevazute la alin. (1), termenul de depunere a documentatiei este de minimum 30 de zile inainte de data inceperii activitatii pentru care se solicita autorizarea.
   (8) Continutul informational al autorizatiei de comercializare este prevazut in anexa nr. 24. Formularele de autorizare se tiparesc de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si se distribuie la cererea organelor fiscale care au competenta de a elibera autorizatii de comercializare.
   Finantarea cheltuielilor necesare in vederea tiparirii si difuzarii formularelor de autorizare se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor.
Adnotare:    Ordonanţă de urgenţă nr. 117 din 20/09/2001 (Ordonanţă de urgenţă 117/2001)
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
"Art. 34. - (1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail -, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
   a) Ministerul Finantelor Publice, pentru agentii economici producatori si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice spirtoase obtinute din acestea;
   b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice - altele decat cele de la lit. a) -, inclusiv tuica si rachiurile naturale, al produselor din tutun si al cafelei."
   12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Pentru comercializarea - in calitate de agent economic producator intern sau importator - a produselor prevazute la alin. (1) lit. a), autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare in vederea eliberarii autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de comercializare, eliberata anterior."Biroul de Consultanta
  “Master Business”
Brasov, B-dul Grivitei nr.57
Tel-fax:  0268420905
               0722910422
               0741657495
http://www.juristnet.ro

Sursa: mfinante.ro

Voteaza:   6 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello