Intrebare rezolvata

avatar

Cine emite certificatul de calitate mostenitor si in ce conditii ?

A intrebat Marian Ovidiu Stere

Raspunsul ales

avatar

Roxana-Ana Petrea a raspuns pe 7.10.2011, 21:59

Dovada calitatii de mostenitor se poate face pe cale amiabila, prin certificat de mostenitor, atunci cind mostenitorii unei persoane decedate se inteleg in ceea ce priveste numarul si calitatea mostenitorilor, precum si cu privire la compunerea masei succesorale sau, in cazul in care intre mostenitorii unui defunct exista neintelegeri, pe cale judecatoreasca, facind dovada, prin orice mijloace de proba admise de lege (acte de stare civila, testament etc.), prin hotarirea judecatoreasca definitiva prin care i s‑a atribuit aceasta calitate.

Subliniem faptul ca certificatul de mostenitor este acel act emis de notarul public la finalul procedurii succesorale notariale, care constata calitatea de mostenitor a unei persoane, calitate dobindita in temeiul legii sau al testamentului si face dovada deplina in ceea ce priveste calitatea de mostenitor si cota sau bunurile care revin fiecarui mostenitor, iar certificatul de calitate de mostenitor stabileste doar calitatea acestuia, nu si intinderea drepturilor sale.

Asa cum prevede Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, cu modificarile ulterioare, in cazul in care o persoana a decedat, se poate solicita eliberarea unui certificat de mostenitor in care vor fi indicati toti mostenitorii, iar deschiderea procedurii succesorale poate fi solicitata de catre orice persoana interesata, de catre mostenitorii celui decedat, dar si de catre consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, dar numai in situatia in care mostenirea cuprinde bunuri imobile.

Daca in certificatul de mostenitor au fost omise anumite bunuri, notarul public, avind consimtamintul mostenitorilor, va intocmi un supliment de certificat pentru aceste bunuri, facind mentiune despre aceasta in certificatul de mostenitor si in exemplarele eliberate mostenitorilor in parte (art. 86 alin. 2 din Legea nr. 36/1995).

De asemenea, exista si situatii in care s-a eliberat un certificat de mostenitor, dar fara a fi indicati toti mostenitorii. In acest caz se va solicita in instanta de judecata anularea certificatului de mostenitor depunind dovezile (acte de stare civila) din care sa rezulte calitatea de mostenitor a celui care nu a fost trecut pe actul contestat. Ulterior, pe baza hotaririi definitive si irevocabile, se va solicita eliberarea unui alt certificat, care sa respecte dispozitiile legale. Facem precizarea ca, in conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 36/1995, pina la anularea sa prin hotarire judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.

Totodata, dorim sa subliniem faptul ca certificatul de mostenitor nu constituie titlu de proprietate.

In cazul in care nu s‑a eliberat certificatul de mostenitor, deci procedura succesorala de pe urma defunctului nu a fost dezbatuta, deoarece mostenitorii nu au avut de declarat nici un bun in masa succesorala, dar ulterior ei au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar, persoana interesata poate face dovada vocatiei sale succesorale astfel: in cazul succesiunii legale, cu acte de stare civila din care rezulta neindoielnic legatura de rudenie cu cel care a lasat mostenirea; in caz de imposibilitate de prezentare a actelor de stare civila, se admite ca dovada calitatii de mostenitor sa se faca cu orice alt mijloc de proba admis de lege, iar daca este legatar, cu testamentul in care a fost desemnat in aceasta calitate.

In acelasi sens, Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 prevad ca: "accesul mostenitorilor persoanei indreptatite la beneficiul legii implica o analiza calificata a actelor doveditoare depuse de solicitant (acte de stare civila, certificate de mostenitor, daca acestea exista, testamente) pentru stabilirea calitatii de mostenitor legal sau testamentar. Mentionam ca legiuitorul a lasat, intr-o prima faza, aceasta analiza si calificare (a calitatii de mostenitor) la aprecierea unitatii detinatoare sau a entitatii investite cu solutionarea notificarii. In cazul in care se depune "certificat de calitate" emis de un notar public, potrivit legii, entitatea investita va solutiona notificarea si pe baza acestuia" .

Voteaza:   1 3 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Nedelcu Paula a raspuns pe 8.10.2011, 08:54

Buna ziua,

Certificatul de calitate de mostenitor se elibereaza numai de catre notar. Actele pe care trebuie sa le prezentati sunt - certificatul de deces al persoanei pe care o mosteniti precum si certificatele de nastere ale mostenitorilor.

Prin certificat se stabileste doar numarul si calitatea mostenitorilor.

Pentru valorificarea oricaror drepturi patrimoniale va trebui sa solicitati notarului eliberarea certificatului de mostenitor.

Succes,
Av. Paula Nedelcu

Sursa: www.paulanedelcu.ro

Voteaza:   0 1 Raporteaza abuz


avatar

Maria Vizitiu a raspuns pe 8.10.2011, 08:15

Certificatul de calitate de mostenitor il emite notarul public pe baza documentelor de stare civila care atesta aceasta calitate si a Certificatului de deces privind persoana fata de care urmeaza sa se stabileasca calitatea de mostenitor.

Sursa: http://www.mariavizitiu.bizoo.ro

Voteaza:   0 2 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello