Intrebare rezolvata

avatar

Vreau sa infiintez o farmacie. Ce trebuie sa fac?

Ce trebuie sa fac sa infiintez o farmacie in Braila? Ce aprobari trebuie, ce acte trebuie, cat spatiu trebuie, cati angajati imi trebuie, daca imi trebuie si un farmacist?

A intrebat Vasile Violeta

Raspunsul ales

avatar

Marian-silviu Tone a raspuns pe 19.08.2008, 21:29

In primul rand se pune intrebarea daca aveti studiile de specialitate, in speta, medicina si farmacie, intrucat pentru a va pute deschide o farmacie, chiar si pe o societate comerciala va va fi necesar sa faceti dovada absolvirii cu diploma de licenta a specializarii de medicina si farmacie, dilpoma pe care o veti pune in dosarul de registru. Pe langa diploma de studii va trebui sa mai aduceti la dumneavoastra dovada ca sunteti inregistrata la Colegiul Farmacistilor/Medicilor din Romania respectiv numarul dumneavoastra din tabloul Colegiul Farmacistilor/Medicilor din Romania, precum si dovada ca ati incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate a municipiului Braila.
Daca nu aveti studiile de specialitate va va fi imposibil sa va deschideti un SRL, intrucat legislatia speciala in vigoare va interzice acest lucru.
In ipoteza in care sunteti absolvent al unei facultati cu acest profil, urmeaza sa va adresati Oficiului Registrului Comertului din raza teritoriala unde veti stabil sediul social, respectiv in Braila, cu un dosar in care veti depune urmatoarele acte:
-Cerere tip care vi sa elibereaza de la Oficiul Registrului Comertului
-Fisa fiscala in care veti bifa estimativ cifra de afaceri, de regula treceti cam 50.000 RON pentru a fi microintreprindere, fisa de tva in care va treceti platitor de tva, si modul de plata respectiv la fiecare 3 luni.
-Actul Constitutiv
-Rezervarea de denumire
-Dovada spatiului pentru sediu social contract de vanzare-cumparare proprietar in copie xerox plus un contract de comodat sau de inchiriere
-Declaratie pe propria raspundere ca indepliniti conditiile legale pentru exercitarea calitatii de administrator si asociat care se intocmesc la notar
-Specimenul de semnatura care se intocmeste la notar
-Actele de studii de specialitate
-dovada ca sunteti inregistrata la Colegiul Farmacistilor/Medicilor din Romania respectiv numarul dumneavoastra din tabloul Colegiul Farmacistilor/Medicilor din Romania,
- dovada ca ati incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate a municipiului Braila.
Daca doriti sa intocmiti actele, va pot ajuta in sensul ca va pot redacta actul constitutiv dupa ce obtineti disponibilitatea de denumire si va pot intocmi dosarul in vedera depunerii la registrul comertului.
Pretul pentru aceste servicii sunt de 250 RON.
Ma puteti contacta la 0768.404.087 de la ora 8-22, iar compania noastra va sta la dispozitii cu serviciile de consultanta juridica si in domeniul financiar-contabil.

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Gabriela Boroleanu a raspuns pe 18.08.2008, 23:05

Incepeti cu infiintarea unei firme,pentru detalii amanuntite va duceti la Registrul Comertului,unde depuneti si ridicati documentele inclusiv avizele necesare.La final autorizatia de functionare de la Primarie.Spatiul trebuie sa fie in functie de ceea ce doriti dvs,daca doriti o farmacie cu de toate atunci ar trebui sa aiba 25-30 mp,un laborator,grup sanitar,vestiar personal.Angajatii trebuie sa fie absolventi de farmacie(farmacist) ori asistent farmacist.
Amenajarea este foarte importanta,dar si utilitatile care sunt absolut obligatorii.
Va doresc mult succes

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz


avatar

Constantin Grigoras a raspuns pe 19.08.2008, 13:30

Uzual, unitatile farmaceutice sunt organizate ca si societati comerciale cu raspundere limitata.

Conform normei din 11/09/2001, privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice,
Unităţile farmaceutice de distribuţie vor fi amplasate în clădiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de circulaţie. Nu este admisă amplasarea acestora în spaţii cu destinaţia de locuinţă.
În incinta spitalelor în cadrul cărora funcţionează farmacii ca secţii ale acestora nu este permisă înfiinţarea farmaciilor publice (de circuit deschis).
Înfiinţarea unei farmacii în mediul urban se face în funcţie de numărul de locuitori, după cum urmează:
- în municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de locuitori;
- în oraşele reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori;
- în alte oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori.
Prin excepţie de la criteriul demografic enunţat mai sus, se pot înfiinţa farmacii în gări, dacă nu există o farmacie în imediata apropiere, şi în complexurile comerciale de mare suprafaţă. Datele statistice necesare stabilirii raportului număr de locuitori/farmacie vor fi solicitate de către colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de la serviciul de evidenţă informatizată a populaţiei.
În mediul rural se vor înfiinţa farmacii, de preferinţă lângă sediul unităţilor sanitare, iar activitatea farmaceutică se poate desfăşura în unitatea farmaceutică care poate deservi una sau mai multe comune.
Farmaciile autorizate care pot înfiinţa puncte de lucru în mediul rural vor solicita acordul Ministerului Sănătăţii în baza următoarelor acte:
a) dovada deţinerii unui spaţiu care să îndeplinească condiţiile de depozitare, conservare şi eliberare a medicamentelor - înregistrarea acestuia la registrul comerţului;
b) autorizaţia de liberă practică şi contractul de muncă al farmacistului/farmaciştilor care se deplasează în acel loc;
c) declaraţie privind programul de activitate în acord cu programul unităţii sanitare din localitatea respectivă;
d) dovada comunicării către colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a intenţiei de înfiinţare a punctului de lucru exterior farmaciei. Punctul de lucru îşi va înceta activitatea în momentul autorizării unei farmacii de sine stătătoare în localitatea respectivă.
Unităţile farmaceutice (farmaciile, drogheriile, depozitele) funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii.

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile farmaceutice de distribuţie-farmacie, depozit, drogherie - se face în baza cererii pentru planificarea inspecţiei farmaceutice şi a următoarelor documente, care se depun la Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală farmaceutică:
a) cererea-tip
b) personalul angajat - schema organizatorică a personalului în funcţie de mărimea unităţii, cerinţele de calificare în domeniu, contractele de muncă ale personalului de specialitate angajat şi avizul de liberă practică;
c) avizul conform al colegiului farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind înfiinţarea unităţii farmaceutice
d) actul constitutiv al societăţii comerciale (statutul şi/sau contractul) pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice, drogherii şi ordinul ministrului sănătăţii de aprobare a structurii unităţii sanitare, însoţit de anexa în care este prevăzută farmacia, în cazul farmaciei de circuit închis;
e) încheierea irevocabilă a judecătorului delegat pentru autorizarea şi înmatricularea societăţii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;
f) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi, dacă este cazul, cerere de menţiune la registrul comerţului pentru înregistrarea sediului unităţilor farmaceutice;
g) schiţa şi datele privind localul unităţii (amplasare, construcţie, compartimentare, legături funcţionale conforme cu prezentele norme - sursă de apă potabilă, echipament de preparare a apei distilate, condiţii de temperatură şi umiditate);
h) dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură, masă de analiză;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare pentru farmaciile de circuit închis şi anexele la certificatul de înregistrare la registrul comerţului pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice şi drogherii;
j) dovada deţinerii spaţiului;
k) lista cuprinzând literatura de specialitate şi legislaţia în vigoare.

Farmacia de circuit deschis (comunitară)
Definiţie
Farmacia de circuit deschis (comunitară) este unitatea sanitară care asigură asistenţa în ambulatoriu a populaţiei cu medicamente, produse igienico-cosmetice, dispozitive medicale, plante medicinale şi produse din plante medicinale, suplimente alimentare şi în care se execută prescripţii magistrale şi oficinale. Medicamentele de uz veterinar pot fi deţinute în condiţiile legii.


Eliberarea medicamentelor către populaţie se face numai cu amănuntul şi este interzisă autoservirea.
Programul farmaciei
Programul de funcţionare a farmaciei în zilele lucrătoare va fi stabilit de farmacistul-şef al farmaciei în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 şi 20,00/21,00, în funcţie de volumul activităţii şi de încadrarea cu personal de specialitate.
În zilele nelucrătoare şi de sărbători legale programul farmaciei va fi stabilit de şeful farmaciei de comun acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după un grafic bine stabilit, astfel încât în funcţie de mărimea localităţii să fie asigurată asistenţa cu medicamente în mod corespunzător.
Farmacia ca unitate sanitară de interes public, trebuie să asigure asistenţa cu medicamente şi pe timpul nopţii, în intervalul cuprins între orele 20,00-7,00, respectiv 21,00-8,00.
Programul de permanenţă pe timpul nopţii va fi stabilit de şeful farmaciei de comun acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi va trebui să fie menţinut pe o perioadă de minimum 6 luni.
Pe toată perioada de funcţionare a farmaciei, inclusiv în timpul nopţii, activitatea se va desfăşura în prezenţa farmacistului.
Programul farmaciilor permanente va fi comunicat organelor administraţiei publice locale şi va fi publicat în massmedia, pentru informarea populaţiei.
Programul tuturor farmaciilor va fi afişat la loc vizibil şi va fi comunicat Direcţiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Personalul farmaciei
În farmacie îşi desfăşoară activitatea, pe baza autorizaţiei de liberă practică, personalul de specialitate compus din:
- farmacişti;
- farmacişti specialişti;
- farmacişti primari;
- farmacişti rezidenţi;
- doctori farmacişti;
- asistenţi de farmacie;
- asistenţi principali de farmacie.
Farmacia este condusă de farmacistul-şef care desemnează şi un înlocuitor al său pe perioadele absenţei sale din farmacie.
Farmaciştii rezidenţi sau studenţi în farmacie şi asistenţii de farmacie aflaţi în stagiu de practică pot desfăşura activitate în farmacie sub îndrumarea farmaciştilor specialişti sau primari.
În afara personalului de specialitate în farmacie pot lucra următoarele categorii de personal:
- contabili;
- programatori, casieri;
- îngrijitori etc.
Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi de farmacie se face astfel încât să se asigure funcţionarea corespunzătoare a farmaciei pe durata programului declarat şi corelat cu volumul de activitate.
Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, înregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege.
Activitatea personalului angajat în farmacie se va desfăşura conform fişei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către farmacistul-şef şi semnată de fiecare angajat.


Localul farmaciei
Localul farmaciei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor; în complexele de sănătate, dacă nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la etajul 1.
În clădirile în care se află şi locuinţa farmacistului farmacia va fi complet separată de aceasta.
Este interzisă amplasarea farmaciei în barăci de lemn, aluminiu, garaje şi în apartamente cu destinaţie de locuinţă.
Localul farmaciei va avea o suprafaţă utilă de minimum 50 m2, excluzând din această suprafaţă holurile şi grupurile sociale.
Localul farmaciei în mediul urban va avea următoarele încăperi:
a) oficina este încăperea în care are acces publicul şi în care se face eliberarea produselor prevăzute la art. 1;
- oficina are o suprafaţă de minimum 16 m2;
- oficina cuprinde un spaţiu destinat discuţiei confidenţiale cu pacientul;
- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficină, dulapuri şi rafturi destinate păstrării produselor prevăzute la art. 1;
b) receptura este încăperea în care se prepară prescripţiile magistrale; în această încăpere are acces numai personalul de specialitate care lucrează în farmacie; dotarea cu mobilier trebuie să cuprindă mese de receptură, dulapuri speciale pentru substanţe toxice, stupefiante, psihotrope şi precursori (Separanda şi Venena) şi dulapuri pentru păstrarea substanţelor farmaceutice; receptura va fi dotată cu veselă şi cu aparatură de măsură, necesare pentru prepararea reţetelor magistrale; aparatura va fi verificată metrologic anual sau ori de câte ori este nevoie;
c) laboratorul este încăperea în care se prepară produsele oficinale elaborate conform Farmacopeii Române în vigoare; în această încăpere se va amenaja şi masa de analiză;
- laboratorul va fi dotat cu sursă de apă potabilă, gaze, canalizare;
- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri şi rafturi destinate păstrării diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic şi veselei folosite în farmacie;
- laboratorul va fi dotat cu veselă şi aparatură de măsură, necesare pentru prepararea produselor oficinale.
În cazul în care spaţiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza şi laboratorul în aceeaşi încăpere;
d) echipamentul destinat obţinerii apei distilate se va amplasa în receptură sau în laborator.
În cazul în care localitatea nu are apă curentă sau calitatea apei potabile nu este corespunzătoare, farmacia poate achiziţiona apă distilată de la o unitate autorizată de Ministerul Sănătăţii, care va fi însoţită de documente care să ateste calitatea acesteia;
e) depozitul este încăperea în care se stochează şi se asigură conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice şi a dispozitivelor medicale. Separat se vor organiza spaţii destinate depozitării substanţelor farmaceutice, substanţelor inflamabile şi a ambalajelor de uz farmaceutic:
- depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii şi a umidităţii necesare conservării produselor prevăzute la art. 1;
- dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material uşor lavabil şi rezistent la foc, paleţi, dacă este cazul, şi dulapuri;
- depozitul va fi dotat cu frigider pentru păstrarea medicamentelor care impun condiţii de păstrare speciale;
- depozitul va cuprinde spaţii sau dulapuri destinate păstrării produselor toxice, stupefiante şi psihotrope, amenajate conform legislaţiei specifice;
f) grupul social - va cuprinde vestiar, spălător şi toaletă;
g) biroul farmacistului-şef.
Încăperile farmaciei vor fi astfel amplasate încât să existe legături funcţionale între ele, iar cele destinate preparării reţetelor magistrale şi oficinale, cele destinate preparării apei distilate, precum şi ale grupului social vor avea pereţii acoperiţi cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.
În mediul rural farmacia va fi amplasată în clădiri adecvate, la parter, de preferinţă lângă sau în clădirile destinate dispensarelor medicale. Dotarea farmaciei cu mobilier, aparatură şi veselă va fi la fel cu cea a farmaciei din mediul urban, iar localul va cuprinde următoarele încăperi:
a) oficina;
b) receptura - laborator;
c) depozit;
d) grup sanitar.

Pentru etapa de infiintare a unei farmacii, trebuie avute in vedere in special regulile de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei si regulile de buna practica privind farmacistul si personalul farmaciei cuprinse in O.M.S. nr. 1552/2004. Astfel, ca si reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei, O.M.S. nr. 1552/2004 prevede obligativitatea ca localul farmaciei sa fie amplasat in asa fel incat sa asigure accesibilitatea tuturor pacientilor potentiali, inclusiv a persoanelor in varsta, cu copii sau cu handicap, farmaciile sa aiba un spatiu suficient destinat activitatii de preparare, iar peretii, pardoseala si dulapurile sa fie acoperite cu materiale usor lavabile. De asemenea, actul normativ impune ca regula respectarea unor conditii de iluminare, temperatura si de umiditate in farmacie, care sa raspunda cerintelor de conservare impuse pentru medicamente sau celelalte produse eliberate de farmacie.

Pentru situatia in care o farmacie doreste ca, in activitatea pe care o va desfasura, sa incheie contract de furnizare de servicii cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, aceasta unitate farmaceutica va trebui sa respecte niste standarde pentru acreditare, standarde reglementate prin Decizia nr. 252/2003 a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Acreditarea farmaciilor se realizeaza de catre comisiile judetene de acreditare a farmaciilor care sunt infiintate in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.


În procesul de acreditare a farmaciilor intră numai farmaciile care funcţionează în circuit deschis şi care sunt organizate ca societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. Farmaciile din mediul urban sau rural, organizate ca puncte de lucru ale societăţilor comerciale farmaceutice, se acreditează ca orice farmacie conform aceloraşi standarde şi aceleiaşi metodologii.
Punctele de lucru ale unei farmacii, organizate conform art. 14 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, în mediul rural, în localităţile izolate, de către cea mai apropiată farmacie autorizată şi care se desfiinţează dacă se înregistrează o altă farmacie în localitatea respectivă, nu intră în procesul de acreditare. Aceste puncte de lucru care nu sunt farmacii pot elibera medicamente cu şi fără contribuţie personală, dacă farmacia care are punctele de lucru în mediul rural este acreditată. Localităţile izolate din mediul rural sunt nominalizate de către casa de asigurări de sănătate judeţeană şi direcţia de sănătate publică judeţeană, potrivit reglementărilor în vigoare.
Acreditarea farmaciei se face de către comisiile judeţene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti, în funcţie de judeţul în care se află farmacia.

Daca doriti sa va furnizez modelele documentelor necesare pentru autorizare , nu ezitati sa ma contactati
Succes

Sursa: CISA Consulting, http://www.cisa.info.ro e-mail:office@cisa.info.ro

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz


 

avatar

Carmen Petrescu a raspuns pe 19.08.2008, 20:37

Trebuie sa infiintati un SRL, avand acest obiect de activitate.

Pentru a infiinta societatea comerciala trebuie sa intocmiti si sa depuneti un dosar la Registrul Comertului; acesta va va elibera certificatul de inmatriculare al societatii.
Dosarul trebuie sa cuprinda:
- dovada rezervarii de denumire a societatii;
- dovada actului de spatiu;
- declaratie pe proprie raspundere a asociatilor si administratorilor,
- cazierele fiscale ale acestora;
- specimen de semnatura,
- dovada depunerii capitalului social,
- actul constitutiv al societatii;
Toate acestea autentificate si inregistrate de catre un notar sau avocat.
In cazul in care nu aveti timpul necesar pentru a va ocupa de intocmirea dosarului puteti imputernici o alta persoana; e bine sa fie o persoana cu studii juridice, de preferinta un avocat sau un consilier juridic.
Din momentul depunerii si acceptarii dosarului la Registrul Comertului, in termen de 3 zile va puteti ridica Certificatul de inmatriculare al societatii, urmand apoi cu acesta, sa va inregistrati la Administratia financiara.

In principiu, daca va descurcati singur cu actele, pentru a le depune la Registrul Comertului, va costa: taxele care se vor plati acolo (aproximativ 400-500 lei) si actul constitutiv al firmei care trebuie atestat de un avocat (aprox. 200-250 lei) SAU certificat de un notar (poate costa mult mai mult deoarece acesta percepe si TVA).

SUCCES!

Sursa: http://www.avocat-carmen-petrescu.minisite.ro/

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello