Intrebare rezolvata

avatar

Cum pot monta un banner stradal ?

Daca poate cineva sa ma ajute as vrea sa stiu in ce conditii pot sa montez un banner stradal. Ori pe stalpii de la Enel ori pe stalpi proprii.

Multumesc pentru ajutor.

A intrebat Catoiu Cristiana

Raspunsul ales

avatar

Victor Bresug a raspuns pe 11.01.2011, 12:07

REGULAMENT

privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-NapocaCAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE


Art. 1 Prezentul regulament stabileste modul de organizare, autorizare si amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

- Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor;

- Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 268/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase;

- Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2003;

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplica proprietarilor si beneficiarilor mijloacelor de publicitate, precum si operatorilor de publicitate.

CAPITOLUL II. DEFINITII

Art. 3 In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:

Firma element de identificare a comerciantului, persoana fizica sau juridica, a institutiei publice, fundatiei etc., inscriptionat pe un suport constructiv aplicabil pe cladire sau independent.

Afis/ poster mijloc de transmitere a mesajului publicitar, de obicei imprimat pe suport de hartie sau pe folie sintetica si expus public.

Sistem publicitar structura (poate fi o constructie sau o confectie dintr-un material nealterabil) ce serveste drept suport pentru mesaje publicitare.

Banner suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie sintetica sau din material textil, in mod obisnuit in forma dreptunghiulara, ancorat in zone publice.

Mesh suport pentru mesajul publicitar confectionat din material sintetic perforat (gen plasa fina), de obicei de mari dimensiuni, fixat in diferite modalitati pe cladiri.

Panou indicator inscriptie amplasata pe cladiri sau pe suporturi independente care avertizeaza apropierea de o zona sau de un imobil unde se desfasoara o activitate determinata. In aceeasi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasa, tablita indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cladiri, stalpi etc.

Panou mobil panou publicitar avand dimensiuni variabile (reduse) amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate.

Panou mic panou cu maximum de 1mp. suprafata de expunere pe o fata.

Panou mare panou cu maximum 12mp (4x3) suprafata de expunere pe o fata.

Totem structura publicitara verticala, luminoasa, sprijinita pe sol, prin intermediul careia se realizeaza publicitate in nume propriu.

Roof-top sistem publicitar de mari dimensiuni montat pe acoperisul sau pe terasa unei cladiri.

Reclama activitatea cu rol de a atentiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee; termenul mai este folosit si cu semnificatia restransa de suport folosit in activitatea de reclama.

Publicitate totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine etc.

Publicitate neluminoasa publicitate care se face prin afise sau panouri publicitare, inscriptii pe material textil

Publicitate luminoasa publicitate realizatã prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar;
Publicitate pe vehicule publicitate realizatã prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;

Publicitate temporarã publicitate realizatã cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau sportive;

Publicitate atipica publicitate realizata prin intermediul unor mijloace, structuri, corpuri, instalatii originale, fara repetitie.

Art. 4 Orice mijloc de publicitate, reclama sau afisaj poate fi instalat si folosit conform actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL III

MIJLOACE DE PUBLICITATE ADMISE PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

A) MIJLOACE DE PUBLICITATE IN AFARA ZONEI DE PROTECTIE

Art. 5 (1) Sunt admise toate mijloacele si tipurile de publicitate, cu exceptia bannere-lor.

(2) Instalarea afiselor si reclamelor este interzisa:

a) pe imobilele declarate monumente istorice sau protejate prin hotarare a consiliului local;

b) in zonele de protectie instituite in jurul monumentelor istorice;

c) in zonele cu regim special de paza sau supraveghere;

d) in locurile declarate rezervatii naturale;

e) in parcurile din interiorul municipiului Cluj-Napoca;

f) pe arborii plantati in interiorul municipiului Cluj-Napoca;

g) in toate celelate locuri in care s-a interzis publicitatea prin hotarare a consiliului local;

h) in intersectii, sub poduri sau in alte puncte periculoase pentru trafic;

i) pe pasaje rutiere subterane si supraterane;

j) pe stalpi ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie;

k) pe carosabil;

l) in curbe cu vizibilitate redusa;

m) in zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite.

n) pe cladirile ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice, gardurile cimitirelor, lacasurilor de cult si gradinilor publice.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin (2) afisele si obiectele de publicitate destinate punerii in valoare a zonelor de interes public. Acesta publicitate se face numai cu avizul autoritatii administratiei publice locale, prin hotarare a consiliului local.

Art. 6 Pe stalpii de telecomunicatii, electricitate, R.A.T.U.C., instalatii de iluminat public este interzis a se amplasa mijloace de publicitate neluminoasa.

B) MIJLOACE DE PUBLICITATE IN ZONA DE PROTECTIE

Art. 7. Zona protejata a municipiului Cluj-Napoca este delimitata de traseul strazilor: Calea Motilor si adiacentele, Calea Manastur, Horea, P.ta Cipariu, Emil Racovita, George Baritiu, zona Piata Mihai Viteazul si adiacentele, str. Constanta, N. Balcescu, Iasilor, Croitorilor, Ploiesti, G-ral T. Mosoiu, cartierul Andrei Muresanu, pana la str. Ady Endre, N. Iorga, Amos Francu, Galaxiei, Moise Nicoara, Barbu St. Delavrancea-partial, B-dul 21 Decembrie 1989 - intersectie cu str. Pitesti, Calea Dorobantilor inclusiv Liceul Simion Barnutiu , Calea Turzii, str. Republicii si zonele adiacente, pana la str. Observatorului, conform studiului de fundamentare al P.U.G.

Art. 8 (1) In zona protejata a municipiului Cluj-Napoca este acceptata:

a) amplasarea de firme pe fatada, cu avizul C.S.M.A.Z.I. si cu respectarea dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c-n.

b) publicitatea (panouri, bannere s.a.) numai pentru evenimente temporare si in interesul comunitatii (festivaluri, sarbatori s.a.), cu respectarea dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c-n.

(2) Publicitatea temporara in scop electoral este reglementata in conditiile prezentului regulament si a legislatiei electorale.

Art. 9 In zona protejata a municipiului Cluj-Napoca este interzisa:

a) amplasarea firmelor perpendicular pe fatada;

b) convertirea firmelor (care anunta activitatea comerciala) in reclame, prin afisarea produselor, marcilor si a serviciilor oferite;

c) amplasarea casetelor mixte de firma si reclama;

d) mascarea elementelor de arhitectura si a decoratiunilor de orice fel (ornamente, ancadramente, stucaturi, feronerii);

e) inscriptionarea reclamelor pe parasolarele de protectie a teraselor;

CAPITOLUL IV

PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Art. 10 Amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca se face prin organizarea de licitatii potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 11 Intretinerea si repararea mijloacelor de publicitate este in sarcina operatorilor care au in folosinta spatiile de publicitate. Etalarea de afise si reclame care prezinta in mod continuat deteriorari evidente si creeaza un aspect necorespunzator a spatiilor de publicitate duce la rezilierea contractului de inchiriere pentru spatiul publicitar.

Art. 12 Panouri publicitare:

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare cu dimensiunile maxime de 4 m. x 3 m. Distanta dintre panourile instalate succesiv pe acelasi amplasament nu poate fi mai mica de 50 m. si va fi facuta astfel incat acestea sa nu impiedice observarea semnelor de circulatie sau vizibilitatea pentru conducatorii auto. Va fi asigurata distanta de minimum 2,5 m., intre partea inferioara a panoului si nivelul solului. Amplasarea va fi facuta in limita locurilor stabilite de catre autoritatea publica locala, prin licitatie.

(2) Distantele minime intre panourile publicitare sunt de 25 m., in cazul panourilor mici si 50 m. la panourile mari. Cand se constituie o succesiune de panouri mari/mici, (in orice combinatie) distanta dintre panouri va fi de 50 m.

(3) Este interzisa amplasarea panourilor publicitare de orice tip sau dimensiune (firma, reclama, totem) la o distanta mai mica de 50 m. de la intersectiile strazilor cu patru benzi de circulatie sau de 30 m. de la intersectiile strazilor cu doua benzi de circulatie.

(4) In zonele cu semnalizare rutiera si in apropierea intersectiilor nu vor fi folosite, in alcãtuirea panourilor publicitare, forma si dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum si culorile in combinatii specifice semnalizarilor rutiere.

(5) Nu se admite montarea a mai mult de trei panouri publicitare succesive, cu acelasi continut.

(6) La montarea panourilor de mari dimensiuni va fi asigurata o distanta minima de 4 m. intre partea laterala a panoului si limita carosabilului. Va fi solicitata autorizatia de spargere, acolo unde e cazul.

(7) Nu se admite montarea de panouri cu picior (picioare) de sustinere care necesita fundatie, pe trotuare cu latimea mai mica de 5 m. sau pe zonele verzi dintre trotuar si carosabil.

(8) Operatorii de publicitate au obligatia de a asigura numerotarea si identificarea panourilor publicitare cu denumirea operatorului, numarul autorizatiei de construire si al contractului de inchiriere a spatiului publicitar.

(9) Inaintea fiecarei schimbari a continutului reclamei de pe un panou publicitar , operatorul de publicitate are obligatia sa ottina acordul autoritatii publice locale

Art. 13 Amplasarea mijloacelor de publicitate va fi facuta numai dupa obtinerea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire si a achitarii taxei de ocupare a locului public.

Art. 14 Firme

(1) Firmele vor fi amplasate pe fatada spatiului pe care il defineste, in locuri special prevãzute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural si constructiv.
(2) Pe clãdirile de locuit, avand spatii comerciale sau alte destinatii, situate la parter, parter si mezanin, firmele vor fi amplasate numai pe fatadele corespunzãtoare acestor spatii. In cazul clãdirilor de locuit prevãzute cu parapet plin si continuu la balconul etajului I, se accepta amplasarea firmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor si locatarilor.

(3) Firmele pentru activitãti ce se desfãsoarã temporar intr-un apartament de bloc vor fi amplasate, numai cu acordul proprietarilor, in zona accesului la scara respectiva sau la nivelul parterului, dacã activitatea se desfãsoarã la parter.

(4) Firmele amplasate in consola (perpendicular pe fatada) vor fi montate la inãltimea minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul fatadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pãstrand o distanta de minimum 1,00 m. fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor, dacã acestia exista, pentru obiecte situate la mai putin de 6,00 m inãltime.

(5) Copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate ridicate de la nivelul trotuarului minimum 2,50 m si vor iesi din planul fatadei maximum 1,20 m-1,50 m; ele vor pãstra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor, dacã acestia exista.

(6) In cazul clãdirilor prevãzute cu o incinta imprejmuita, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular fata de acesta; distanta fata de elementele imprejmuirii va fi de minimum 15 cm.

ART. 15 Reclame:

(1) Reclama amplasata pe fatada unui spatiu comercial va fi tratata diferentiat fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune.

(2) Pot fi amplasate reclame (de mari dimensiuni) pe calcanele sau fatadele si pe terasele ori acoperisurile clãdirilor, proprietate a persoanelor fizice sau juridice, numai cu acordul proprietarilor.

(3) Beneficiarul reclamei este responsabil, conform legii, de siguranta in exploatare a constructiei (atat a reclamei, cat si a clãdirii pe care aceasta se amplaseaza.

(4) Reclamele amplasate pe calcan (fatada) sau terasa (acoperis) vor fi dimensionate in functie de elementele arhitecturale ale constructiei. Reclamele amplasate pe terase (acoperisuri) nu vor depãsi inãltimea de 3,00 m. la constructiile care au inãltimea fatadei pana la 15,00 m si vor fi de maximum 1/5 din inãltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, in cazul constructiilor mai inalte de 15,00 m.

(5) Este interzisa amplasarea reclamelor pe:

a) clãdirile ce adapostesc sedii ale autoritãtilor publice;

b) gardurile cimitirelor, lacasurilor de cult si gradinilor publice;

c) copaci

(6) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe clãdirile institutiilor de invãtãmant, de cultura sau altele asemenea, numai dacã reclama are legatura cu obiectul de activitate al institutiei

(7) Este interzisa amplasarea si inscriptionarea de reclame:

a) pe pasaje rutiere subterane si supraterane;

b) pe stalpi ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie;

c) pe carosabil;

d) in curbe cu vizibilitate redusã si in zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite.

(8) Este interzisa amplasarea de reclame in zona statiilor R.A.T.U.C. (statia efectiva si 25 m. inaintea statiei in directia de mers) si 25 m. inainte si dupa trecerile de pietoni, cu exceptia statiilor tip.

(9) Publicitatea neluminoasa este interzis a se amplasa pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitãtii, cum sunt:

a) monumente ale naturii, arbori, stalpi de telecomunicatii, electricitate, instalatii de iluminat public, instalatii de semaforizare;

b) peretii locuintelor si institutiilor publice;

c) garduri care nu sunt oarbe.

(10) Este interzisa amplasarea reclamelor sonore si luminoase care pot tulbura linistea publica.

(11) Este interzisa amplasarea oricarui tip de publicitate in intersectii, sensuri giratorii, inclusiv in insulele separatoare sau centrale ale strazilor ori in curbele cu vizibilitate redusa.

Art. 16 Publicitatea pe vehicule:

(1) Vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse in circulatie doar cu acordul autoritatii publice locale si dupa achitarea taxelor de publicitate la serviciul specializat din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca.

(2) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua vehicule si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada.

(3) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, cu avizul autoritatii publice locale. Acest aviz are valabilitatea de o zi.

(4) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice, in locurile vizibile dinspre acestea, precum si in parcari amenajate, este interzisa.

(5) Suprafata de publicitate amplasata pe un vehicul nu va depasi 16 m.

(6) Este permisa folosirea mijloacelor de transport in comun (tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze), ca suport pentru afisarea de reclame. Aceasta activitate se va desfasura pe baza unui acord eliberat de autoritatea publica locala, conform reglementarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V

AVIZAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

Art. 17 (1) Eliberarea autorizatiilor de construire de catre autoritatea administratiei publice locale va fi facuta cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament si a dispozitiilor legale in materie.

(2) Este interzisa executarea si montarea mijloacelor de publicitate fara obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire, eliberata in conformitate cu prevederile art. 3 lit. h) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

(3) Nu se elibereaza autorizatie de construire pentru mijloacele de publicitate ce urmeaza a fi amplasate pe constructii neautorizate sau pe constructii la care au fost facute interventii neautorizate, conform legii.

(4) Documentatiile, pe baza carora vor fi emise autorizatiile de construire pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, vor fi intocmite de proiectanti atestati.

Art. 18 Documentatia, cuprinzand grafica si amplasarea mijloacelor de publicitate, va fi depusa, in vederea autorizarii, la Directia urbanism si dezvoltare urbana din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 19 Certificatul de urbanism va fi eliberat de catre serviciul de specialitate din cadrul primariei, in baza prezentului regulament, a documentatiei tehnice si cu achitarea taxei, conform legii.

Art. 20 Autorizatia de construire va fi eliberata in baza prezentului regulament, a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate, a documentatiei tehnice si cu achitarea taxei, conform legii.

Art. 21 Locurile destinate amplasarii mijloacelor de publicitate, care fac obiectul licitatiei publice, potrivit art. 10 din prezentul regulament, vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local, in baza avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 22 La montarea sau demontarea mijloacelor de publicitate, beneficiarul are obligatia sa aduca amplasamentul la starea initiala, inclusiv inierbare sau asfaltare, pentru cele amplasate la sol, conform autorizatiei de spargere, emisa de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Art. 23 (1) Acordul pentru publicitate temporara va fi eliberat pentru evenimente, manifestatii culturale sau sportive, de catre primarul municipiului Cluj-Napoca.

(2) Durata maxima de valabilitate a unui acord este de 30 de zile.

(3) Mijloacele de publicitate autorizate temporar trebuie demontate pana la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar amplasamentul trebuie adus la starea initiala in cadrul aceluiasi termen.

CAPITOLUL VI. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 24 Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea contraventionala.

Art. 25 Constituie contraventii, conform prezentului regulament, urmatoarele fapte:

a) neintretinerea mijloacelor de publicitate;

b) neeliberarea amplsamentului la expirarea termenului stabilit in contractul de inchiriere a spatiului publicitar sau neaducerea acestuia la starea initiala, inclusiv inierbare sau afaltare, pentru cele amplasate la sol;

c) nenumerotarea sau neidentificarea panourilor publicitare de catre operatorii de publicitate;

d) lipsa acordului autoritatii publice locale in cazul schimbarii continutului reclamei de pe panourile publicitare;

e) amplasarea afiselor in alte locuri decat cele stabilite;

f) inscriptionarea reclamelor pe parasolarele de protectie a teraselor in zona protejata;

g) amplasarea mijloacelor de publicitate cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament, in conditiile in care nu constituie infractiune sau alt tip de contraventie prevazute in legi speciale;

h) utilizarea vehiculelor in scop publicitar, cu incalcarea prevederilor art. 16 din prezentul regulament, cu exceptia situatiilor prevazute de alte acte normative.

Art. 26 Contraventiile prevazute la art. 25, savarsite de personale fizice sau juridice, sunt sanctionate cu amenda contraventionala, conform O.G. nr. 2/2001, dupa cum urmeaza:

Pentru art. 25 lit. a) amenda de la 1000 la 2500 lei;

b) amenda de la 1000 la 2500 lei;

c) amenda de la 500 la 1000 lei;

d) amenda de la 1000 la 2500 lei;

e) amenda de la 300 la 1000 lei;

f) amenda de la 500 la 2500 lei;

g) amenda de la 1000 la 2500 lei;

h) amenda de la 1000 la 2500 lei.

CAPITOLUL VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 27 Directia Politia Comunitara va efectua verificari ale locatiilor pe care exista panouri publicitare. Datele obtinute (fotografii ale panourilor publicitare, verificare dimensiuni, constatarea legalitatii amplasarii acestora, elemente de identificare ale amplasamentelor) vor fi prezentate Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, in termen de doua luni de la data aprobarii prezentului regulament.

Art. 28 Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism va stabili si va aviza locatiile care se incadreaza in prevederile prezentului regulament si le va supune aprobarii consiliului local.

Art. 29 (1) Locurile aprobate de catre Consiliul local vor fi licitate, dupa care castigatorii vor face demersuri pentru obtinerea autorizatiilor de construire.

(2) Panourile publicitare amplasate in locuri neaprobate vor fi desfiintate pe cheltuiala beneficiarului, in termen de o luna de la adoptarea prezentului regulament.

Art. 30 (1) Taxele de firma si taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt stabilite in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal. Valoarea acestora se stabileste anual prin hotarare a consiliului local.

(2) Nu se percep taxe pentru:

a) activitati cu caracter caritabil;

b) activitati ce implica cetatenii in actiuni de curatenie sau imbunatatire a imaginii municipiului Cluj-Napoca;

c)oricare alte actiuni ale Primariei municipiului Cluj-Napoca;

d) afisele, panourile sau alte mijloace de reclama sau publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

Voteaza:   2 1 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Claudiu Tanase a raspuns pe 11.01.2011, 10:33

Faceti o cerere la primaria de care apartine zona unde doriti amplasarea. Tot acolo intrebati ce va trebuie (de exemplu proiect) si ce alte aprobari aveti nevoie.
Pentru amplasarea pe stalpii proprii va trebuie sigur proiect, de exemplu
Un banner nu se racordea la reteaua electrica, asa ca nu aveti treaba cu Enelul decat daca il legati de stalpii lor

succes
http://www.taclus.ro

Voteaza:   1 2 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello