Intrebare rezolvata

avatar

Subventiile primite de la somaj se calculeaza la cifra de afaceri ?

Buna ziua !

Am citit informatia privind calculul valorii de 35000 EUR. Problema este ca firma mea primeste subventii de la somaj si nu stiu daca aceastea se calculeaza sau nu.

Contabilul a spus initial ca se calculeaza si ca am depasit valoarea, iar acum se pare, conform codului fiscal, ca aceste venituri nu se calculeaza.

Cum stau lucrurile de fapt ?

Multumesc anticipat.

A intrebat Poiana Oana

Raspunsul ales

avatar

Adriana Vasilescu a raspuns pe 23.11.2010, 12:42

Daca primiti subventii de la AJOFM pentru angajarea de absolventi,sau someri peste 45 de ani, aceste sume nu intra in calculul cifrei de afaceri utilizata la stabilirea plafonului de 35.000 euro. Codul fiscal spune ca,la stabilirea plafonului,se iau in calcul urmatoarele:
-valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere,operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
    a) livrările de active fixe corporale sau necorporale;
    b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite .
-Normele de aplicare mai prevad ca,la calculul plafonului,se mai cuprind si facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării bunurilor(sau prestarii serviciilor).
Nici o vorba despre subventii.
In formularul 20,la bilant, in componenta cifrei de afaceri intra si anumite subventii,pentru activitatea de exploatare,dar nu sunt subventiile de la AJOFM. Probabil ca aici s-a incurcat contabilul Dvs.,poate a inregistrat eronat aceste subventii in contul 7411.,desi ele trebuie inregistrate in ct.7414-Venituri din subventii de exploatare pt.plata personalului(suma care nu se inregistreaza la venituri,ci se deduce din cheltuielile de personal-rd.18 din F.20/bilant).
CONCLUZIE: subventiile primite de la AJOFM pentru absolventi si someri peste 45 de ani,nu intra in calculul plafonului de 35.000 euro(119.000 lei). Trebuie doar sa aveti grija ca acest plafon este valabil pentru un an intreg,daca firma se infiinteaza pe parcursul anului,atunci plafonul se reduce corespunzator numarului de luni de functionare.

Sursa: http://www.contgama.ro, office@contgama.ro

Voteaza:   4 2 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Crisan Mircea a raspuns pe 26.11.2010, 23:33

Buna seara! Pentru subventiile de la agentia de somaj nu se are in vedere cifra de afaceri pe care o realizati ci din ce categorie face parte angajatul si anume:
1. Absolvent de 2010, subventie de 500 ron, 600 ron sau 750 ron/luna timp de 12 luni.
2. Persoana peste 45 ani 500 ron/luna timp de 12 luni.
Aceste subventii sunt reglementate de L76/2002 si anume art.80 si 85 din prezenta lege.
De asemenea mai exista o scutire de plata la pensii, sanatate  sau somaj pe o perioada de 6 luni daca angajatorul , angajeaza persoana in evidenta agentiei de somaj de minim 3 luni conform OUG 13/2010.
Toate documentele pentru acordarea acestor subventii se intocmesc la AJOFM ( agentia judeteana de somaj).
Sumele la care aveti dreptul se vireaza in contul angajatorului.
Sfatul meu prietenesc este sa va schimbati contabilul si sa cautati sa contactati o firma de contabilitate care sa aiba in firma si experti contabili care sa-si faca meseria si sa raspunda pentru ceea ce executa. Din ceea ce a-ti expus in antet mi-am dat seama ca aveti un contabil de toata prastia, ca sa nu spun mai mult. In momentul cand inchei o conventie aduni toate informatiile necesare si apoi dai verdicte.
Multa sanatate si succes in toate.
               P.S. Revin la raspunsul meu si va spun din start ca cifra de afaceri se ia in calcul prntru plata impozitului pe profit la Directia de finante  si daca aveti o firma infiintata pe OG 44/2008 (PFA, AF, II sau AF) in momentul depasirii cifrei de afaceri de 35.000 Euro ( euro se ia in calcul la data de 1 octombrie 2007) si initial v-ati declarat neplatitoare de TVA dupa depasirea acestui prag automat trebuie depus lunar, sau trimestrial declaratia de calcul al TVA. Deci subventiile de la somaj nu au nici in clin nici in maneca cu cifra de afaceri a angajatorului. Sa stiti ca informatia este si verificata de mine , deoarece sunt consultant pe aceasta Lege76/2002, mai mult am fost functionar public la somaj (11 ani si 2 luni) si la prestatii (1 an si 4 luni de la infiintare 01.11.2008- pana in martie 2010), asa ca vorbesc si dau informatii in spiritul si litera legilor 76/2002, L19/2000, OUG 148/2005 si L53/2003 care actioneaza in Romania. Sa auzim numai de bine si succes in activitate.  Subventia primita de la somaj este un stimulent pentru angajatori sa angajeze categorii defavorizate si nu are cum sa intre in cifra de afaceri . Angajatorul nu plateste contributia la somaj ci numai partea care ii revine angajatului si trebuie inregistrata ca atare. Nu sunt venituri din activitati lucrative si de asemenea nu sunt supuse cotei de impozitare de 16%, care se varsa la Directia de finante.

Sursa: Consultant management, financiar-bancar, asgurari, L19/2000, L76/2002, L53/2003, OG 148/2005 etc.

Voteaza:   2 1 Raporteaza abuz


avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 24.11.2010, 09:27

ART. 152

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

(4) O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).

(5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabilă care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Norme metodologice

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153. Norme metodologice

(7) După atingerea sau depăşirea plafonului de scutire sau după exercitarea opţiunii prevăzute la alin. (3), persoana impozabilă nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar dacă ulterior realizează o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de scutire.

(8) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146;

b) nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document;

c) *** Abrogat

(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxă.

Voteaza:   2 2 Raporteaza abuz


 

avatar

DML - Cabinet Individual Expert Contabil Contabil a raspuns pe 24.11.2010, 09:55

intreaba si pe grupulasta de contabili. sunt peste 3.000 acolo - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Sursa: http://www.pelarg.ro/

Voteaza:   3 3 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello