Intrebare rezolvata

avatar

Ce cota de TVA ar trebui sa platesc pentru o achizitie intracomunitara din Italia ?

Mentionez ca e vorba de o persoana particulara si as vrea sa stiu daca platesc cota de TVA corespunzatoare codului fiscal italian ori celui romanesc.

Si daca e vorba sa platesc in Romania, unde il platesc.
Multumesc mult !

A intrebat Deaconescu Carmen

Raspunsul ales

avatar

DML - Cabinet Individual Expert Contabil Contabil a raspuns pe 1.10.2010, 13:06

daca cel din italia e platitor de tva si tu la fel, se aplica taxarea inversa. atentie insa ca inainte de asta trebuie sa te inscrii in ROI. info aici - http://www.cabinetexpert.ro/2010-06-30/precizari-privind-inscrierea-in...

Sursa: http://www.contacafe.ro/

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Ion Bradea a raspuns pe 30.09.2010, 13:19

Depinde de valoarea marfurilor. Ca persoana juridica platiti 24%. Mai multe informatii primiti la vama.

Voteaza:   4 0 Raporteaza abuz


avatar

Nico Nico a raspuns pe 30.09.2010, 13:28

Ce doriti sa cumparati?
Cumparati de la o alta persoana fizica?
de exemplu: In cazul in care o persoana fizica achizitioneaza o masina second (mai veche de 6 luni, sau pana in 6 luni dar cu peste 6000 km la bord) de la o persoana fizica din Germania, nu se plateste TVA.
Daca persoana fizica achizitioneaza o masina second de la o persoana juridica din Germania, se plateste TVA in Germania. Persoana fizica trebuie sa declare in Romania ca a cumparat masina, ca statul roman sa-si poata recupera TVA-ul din Germania.
Persoana juridica cumpara de la persoana fizica - nu se plateste TVA
Persoana juridica cumpara de la persoana juridica - nu se plateste TVA in Germania daca ii comunici vanzatorului codul tau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania (cel cu RO). Acum ce se intampla in tara? Noul cod fiscal prevede faptul ca TVA-ul aferent achizitiei respective se inscrie in jurnal si la TVA deductibil si la TVA colectat, ceea ce in traducere libera inseamna ca nu mai trebuie platit TVA-ul.
CAPITOLUL II. OPERATIUNI IMPOZABILEArt. 126 Operatiuni impozabile

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila, sau de o persoana juridica neimpozabila;
valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste, pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit, pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro al carui echivalent in lei este stabilit prin norme
Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata in statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor
Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania
c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati in sensul art. 1522, atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor conform regimului special, in sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a;
CAPITOLUL XII. REGIMURI SPECIALE


Art. 152. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

(1) Persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. .Art. 1522 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati

(1) In sensul prezentului articol:

d) "Bunurile second-hand" sunt bunurile mobile corporale ce pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme,

e) Persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati in scopul re-vanzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de comision la cumparare sau vanzare.

f) "Organizatorul unei vanzari prin licitatie publica" este persoana impozabila care, in desfasurarea activitatii sale economice, ofera bunuri spre vanzare prin licitatie publica in scopul adjudecarii acestora de catre ofertantul cu pretul cel mai mare.

g) "Marja profitului" este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare si pretul de cumparare, in care:

1. "pretul de vanzare" constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;

2. "pretul de cumparare" reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei "pretului de vanzare", de furnizor de la persoana impozabila revanzatoare.

h) "Regimul special" reprezinta reglementarile speciale prevazute de prezentul articol pentru taxarea livrarilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati la cota de marja a profitului;

(2) Persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii de la unul din urmatorii furnizori:

a) o persoana neimpozabila; o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa conform art. 141 alin. (2) lit. g); c) o întreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital; d) o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei in regim special
CAPITOLUL XIII. OBLIGATII

Art. 1531. Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

(1) O persoana impozabila care nu este inregistrata conform art. 153 si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, sau o persoana juridica neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania, are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.

(2) O persoana impozabila care nu este inregistrata conform art. 153 sau care nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, sau o persoana juridica neimpozabila poate solicita sa se inregistreze conform prezentului articol in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare conform art. 126 alin. (6).

(3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA conform acestui articol orice persoana care, potrivit prevederilor acestui titlu, este obligata sa se inregistreze in conditiile alin. (1) si a solicitat inregistrarea.

(4) Daca o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in conditiile alin. (1) si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
Daca o persoana fizica achizitioneaza un autoturism nou din strainatate, TVA se va plati la bugetul statului in Romania, de catre cumparator”, ne-au declarat oficialii Ministerului Finantelor Publice.
Persoana fizica va avea obligatia de a se deplasa pana pe data de 25 a lunii urmatoare achizitionarii autoturismului la administratia fiscala pentru a completa un formular de decont. Modelul decontului special de TVA a fost deja aprobat de ministrul finantelor si publicat pe site-ul ANAF. De altfel, achizitionarea de masini noi din strainatate este singura tranzactie pentru care o persoana fizica plateste TVA pe decont special. In schimb, daca autoturismul nou a fost cumparat de la o firma importatoare, „aceasta factureaza contravaloarea autoturismului cu TVA aferenta (19%). Cumparatorul achita contravaloarea autoturismului, inclusiv taxa facturata. Firma importatoare plateste TVA la bugetul statului pe baza decontului de TVA”, precizeaza oficialii Ministerului Finantelor
TVA pe marja de profit
In cazul masinilor second-hand (autoturisme care au parcurs mai mult de 6.000 km sau care au o vechime mai mare de 6 luni, conditii care nu trebuie indeplinite cumulativ), „se plateste TVA facturat de furnizor (inclus in pret sau distinct)“. De altfel, furnizorul poate opta pentru taxarea in regim special. Astfel, TVA-ul va fi platit de vanzator si se aplica asupra marjei de profit, si nu intregii valori. Marja profitului este diferenta dintre pretul de vânzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare (suma obtinuta, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revânzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret) si pretul de cumparare.
Orice bun second-hand poate beneficia de un regim special de taxare. Potrivit Codului Fiscal, „bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decât operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase“. Persoana impozabila revânzatoare este persoana impozabila care, în cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati în scopul revânzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza în nume propriu sau în numele altei persoane, în cadrul unui contract de comision la cumparare sau vânzare
Regim special fara TVA deductibil
Totusi, in momentul in care opteaza pentru regimul special de taxare, o persoana impozabila revânzatoare isi pierde dreptul de la deducerea TVA platite. De altfel, pe factura nu va putea fi scrisa taxa aferenta, ci numai mentiunea „TVA inclusa si nedeductibila“, care va inlocui suma taxei datorate, pe facturi si alte documente emise cumparatorului. Regimul special nu se aplica pentru livrarile efectuate de o persoana impozabila revânzatoare pentru bunurile achizitionate în interiorul Comunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxa la cumparare, la achizitia intracomunitara sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei.

Voteaza:   5 2 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello