Intrebare rezolvata

avatar

Ce lege reglementeaza regimul panourilor publicitare de pe marginea drumurilor nationale ?

Detin un teren pe marginea unui drum national, intens circulat. Doresc sa construiesc un panou publicitar iluminat pe care sa il inchiriez.

As vrea  sa stiu daca trebuie sa urmez cerintele de aprobare pentru orice constructie adica certificat de urbanism, proiect, autorizatie de constructie, ...., impozit, sau mai sunt necesare si alte aprobari de pe la regia de drumuri naionale sau alte institutii.

Eventual daca stie cineva si niste norme/stasuri pentru constructia efectiva a panoului, v-as fi foarte recunoscator.

A intrebat Pana Costin

Raspunsul ales

avatar

Oana Ungurean a raspuns pe 6.07.2010, 23:21

In conformitate cu dispoziţiile art.46 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior] „realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, care sa nu pericliteze siguranta circulatiei, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului”. art.49 din O.G. nr.43/1997

Conform prevederilor art.49 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], „(1) proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din ordonanta sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator.
(2) In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului”.
De asemenea, conform art.53 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], „caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice”.
Incalcarea dispozitiilor art.46, 52 si 53 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3000-4000 lei, pentru fiecare contraventie, conform art.60 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior].
Totodată, nerespectarea termenului stabilit de administratorul drumului pentru mutarea/demolarea constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, conform art.49 din O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor [republicata, completata si modificata ulterior], se sancţioneaza contraventional cu amenda cuprinsa intre 1000-2000 lei, conform art.60.
TARIFE PENTRU ELIBERAREA ACORDURILOR SI A AUTORIZATIILOR DE AMPLASARE
(tarife aprobate prin Ordinul M.T. nr.245/29.02.2008, modificat prin Ordinul M.T. nr. 729/03.06.2008)

Documentatie necesara

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII
AUTORIZAŢIILOR PENTRU AMPLASAREA ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRǍRI ÎN ZONA DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU CONSTRUCŢII [inclusiv accese, refugii auto, parcări]


- (depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, vulcanizǎri, spǎlǎtorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcaje, locuinţe, garaje, anexe gospodǎreşti) -

- O.G. nr.43/1997 – privind regimul drumurilor, republicata, modificata si completata ulterior;

- Ordinul ministrului transporturilor nr.158/1996 privind Emiterea acordurilor MT la documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti;


- Ordinul ministrului transporturilor nr.571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- Normativul C173/1986 privind amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor negiratorii din afara localitatilor;


- Normativul privind proiectarea autostrăzilor extraurbane PD 162-2002;

- Ordinul ministrului transporturilor nr.47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitaile urbane si rurale;

- Ordinul ministrului transporturilor nr.48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor;


- Ordinul ministrului transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;


- Ordinul ministrului transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;


- Actul comun al Administratiei Nationale a Drumurilor nr. SCA-93/1404/27.02.1998 şi al Inspectoratului General al Politiei nr. 153149/27.02.1998, privind problemele care trebuie tratate prin Planurile Urbanistice Generale;

- Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.6/07.01.2003 şi al ministrului administratiei publice nr.139/03.02.2003, privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean;

- H.G. nr.36/1996 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice, cu modificarile ulterioare;

- O.G. nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, modificata si completata ulterior;

- Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata ulterior;

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, completata ulterior;REGLEMENTARI IN DOMENIUL AMPLASARII DIFERITELOR OBIECTIVE IN ZONA AUTOSTRAZILOR SI A DRUMURILOR NATIONALE


Sursa: http://www.drdpb.ro/index.php?page=54

Voteaza:   3 1 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Claudiu Tanase a raspuns pe 7.07.2010, 09:14

Ca sa scapati de tot balamucul descris foarte profi de dna Oana Ungurean, puteti lua legatura cu o firma de publicitate care are si alte panouri amplasate si sa faceti un contract pe o anumita perioada (cativa ani) in care sa fie cuprinsa si constructia / obtimerea de avize etc.
Asa stiti ca aveti un venit lunar sigur, nu alergati dvs dupa clienti, nu aveti grija intretinerii panoului, etc.
In aceeasi ordine de idei puteti lua legatura cu un mare eventual client (cum ar fi telefonie mobila, sucuri , cauciucuri, masini, etc)) si careia sa ii propuneti o inchiriere pe o perioada lunga , dar cu acelasi amendament - sa construiasca ei panoul si sa se ocupe de punerea in legalitate.

succes
http://www.taclus.ro

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello